Buy tickets for the Worldcup Vehgel 2020

BUY TICKET
Click on the seats you want for each day

Ticket informatie Nederlands

Na het bestellen van de tickets krijgt u een factuur gestuurd. Als u de factuur betaald heeft dan krijgt u een betaalbevestiging die u bij de welkoms balie kunt inleveren. Daar verstrekken wij u de Worldcup polsbandjes die als entreebewijs dienen.

Ticket information English

After ordering the tickets you will receive an invoice. If you have paid the invoice, you will receive a payment confirmation that you can hand in at the welcome counter. There we provide you with the Worldcup wristbands that serve as entrance tickets.