Buy tickets for
The Worldcup VegHel 2022

more information tickets 2022 will follow later !

Ticket information English

After ordering the tickets you will receive an invoice. If you have paid the invoice, you will receive a payment confirmation that you can hand in at the welcome counter.

There we provide you with the Worldcup wristbands that serve as entrance tickets.

Ticket informatie Nederlands

Na het bestellen van de tickets krijgt u een factuur gestuurd. Als u de factuur betaald heeft dan krijgt u een betaalbevestiging die u bij de welkoms balie kunt inleveren.

Daar verstrekken wij u de Worldcup polsbandjes die als entreebewijs dienen.